Scientific Committee

Scientific Committee

Chairman:
  Tomasz Kowalewski
Members:
  Konrad Bajer,
  Andrzej Bogusławski,
  Tadeusz Chmielniak,
  Piotr Doerffer,
  Stanisław Drobniak,
  Witold Elsner, 
  Anna Kucaba-Piętal,
  Henryk Kudela,
  Marek Morzyński,
  Jacek Pozorski,
  Jacek Rokicki,
  Andrzej Styczek,
  Janusz Szmyd,
  Ewa Tuliszka-Sznitko,
  Włodzimierz Wróblewski,
  Jerzy Żółtak