IIIKKMP

III KKMP - Częstochowa,1978,Politechnika Częstochowska,Instytut Maszyn Cieplnych